Din Üzerine

Bitirildi
Eser Özgün Adı: 
Parerga und Paralipomena
Yazar: 
Schopenhauer
Çevirmeni: 
Ahmet Aydoğan
insan sesi mp3
Türkçe
25 Ayrım
08:18:23
684,45 MB
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Felsefe
Seslendiren: 
Serdar Keskin
Say Yayınları
5. Baskı
İstanbul
2018
216 Sayfa
978-975-468-831-3
Alındığı Kurum: 
Körler Ve Gönüllüler Derneği
Konusu: 
Felsefe ve Din: Bu ikisinin bir diğeri karşısındaki konumu nedir? Her ikisi de hakikat arayışı içinde insana yardımcı olma iddiasında olduğuna göre nasıl oluyor da biri diğerini ortadan kaldırmaya çalışıyor ya da beriki öbürünü susturmaya kalkışıyor? Kalabalıkları felsefi olarak aydınlatmak mümkün müdür? Mecaz ihtiyacı böyle bir aydınlatma imkânsızlığından mı kaynaklanmaktadır? O halde aradaki fark, birinin saf hakikat, diğerinin o hakikatin mecaza büründürülmüş ifadesi olmasından mı ibarettir? Eğer böyle ise avamın dilinde mecazın hakikate "inkılâp etmesi" ne anlama gelir? Bu durumda dinin her türlü hukuk ve düzenin vazgeçilmez temeli olma iddiası ne ölçüde savunulabilir? Schopenhauer Kitaplığı’nın bu yedinci kitabı Din Üzerine’de daha önceki kitaplardan sözünü sakınmazlığıyla tanıdığınız filozofun, içinde bulunduğumuz şartlar açısından da ilgisiz olduğu söylenemeyecek bu soruları yine aynı doğrudanlık ve sakınmazlıkla cevapladığını görecek ve yoğun bir düşünce metni olmakla birlikte bunu da yine bir solukta okuyacaksınız.
Talep Tarihi: 
Perşembe, 23 Haziran, 2022
Sisteme Giriş Tarihi: 
Salı, 8 Kasım, 2022