Gönüllü Kulluk

Talep Alındı
Yazar: 
Etienne De La Boetie
Çevirmeni: 
MEHMET ALİ AĞAOĞULLARI
insan sesi mp3
Türkçe
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Kategorisiz
BFS Yayınları
İstanbul
1987
120 Sayfa
Alındığı Kurum: 
GETEM
Konusu: 
Yakın dostu, büyük Fransız düşünürü Montaigne'nin, "Kanımca, La Boetie çağımızın en büyük insanıdır" diye söz ettiği Etienne de La Boetie"nin Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev"i, siyasal düşünce tarihinde, yeni bir yaklaşımın öncüsü olmuştur. Siyaset olgusunu iktidar ilişkileri biçiminde algılayan La Boetie, bugün bile kafaları kurcalayan, "insanların nasıl olup da itaat ettikleri, üstelik itaat etmekle kalmayıp boyun eğmeyi, hatta kulluk etmeyi arzuladıkları" sorununu yapıtının odak noktasına yerleştirir. La Boetie, iktidar olgusunu ve bunun ideolojik dayanaklarını (geniş anlamda hegemonyayı) irdelemekle yetinmez; iktidar ilişkileri ağının en üst düzeyde kurumsallaşmış biçimine, bir başka deyişle devlet sorununa yönelir. Tirandın ya da "Bir"in iktidarından yola çıkarak 16. yüzyıl Fransa'sında artık açıkça belirginleşmeye başlayan modern devletin gerçeğine ulaşır. Bu bakımdan Gönüllü Kulluk üzerine Söylev, gerçekte, devlet iktidarının özü üzerine, devlet egemenliğinin niteliği üzerine yapılmış bir söylevdir.
Talep Tarihi: 
Perşembe, 23 Haziran, 2022
Sisteme Giriş Tarihi: 
Perşembe, 23 Haziran, 2022