İnsan İlişkilerinde Manipülasyon Ölçeği

Bitirildi
Yazar: 
Doç. Dr. Hasan Yılmaz
insan sesi mp3
Türkçe
5 Ayrım
01:06:14
121,27 MB
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Makale
Psikoloji
Seslendiren: 
Fulya _
Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi
4. Baskı
Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi
2018
19 Sayfa
16947215
Alındığı Kurum: 
GETEM
Konusu: 
Manipülasyon; yetersiz, aldatıcı ve hatta taciz edici stratejiler yoluyla başkalarının algısını veya davranışlarını değiştirmeyi amaçlayan psikolojik ve sosyal bir etki türüdür. Bu araştırmanın amacı ikili ilişkilerde sıklıkla karşımıza çıkan ve sonuçları kurbanın psikolojik yardım almasını gerektirecek boyutlarda olan, duygusal manipülasyonu çeşitli yönleriyle ölçebilecek bir psikolojik ölçme aracı geliştirmektir. Çalışmaya 500 gönüllü birey katılmıştır. Araştırmada Açıklayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi ve DFA ile tahminlenen faktör yükleri hesaplanmıştır. Ölçeğin güvenirlik analizleri için Cronbach alfa (α), Guttman Split-haf, Spearman-Brown güvenirlik katsayılarından yararlanılmıştır. Hesaplanan değerler İlişkilerde Duygusal Manipülasyon ölçeğinin 5 boyutlu yapısıyla duygusal manipülasyonun çeşitli yönlerini ölçebilecek bir araç olduğunu göstermiştir. Ayrıca ölçeğin uyum geçerliği, Karanlık üçlü, Levenson psikopati, Narsist kişilik envanteri ve Bencillik ölçekleri sınanmıştır
Sisteme Giriş Tarihi: 
Çarşamba, 29 Haziran, 2022