Kadın Kahramanın Yolculuğu

Bitirildi
Eser Özgün Adı: 
The Heroine's Journey: Woman's Quest for Wholeness
Yazar: 
Maureen Murdock
Çevirmeni: 
Ayşe Deniz Yurdakul
insan sesi mp3
Türkçe
24 Ayrım
08:18:02
797,98 MB
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Mitoloji
Seslendiren: 
Aslı Uysal Cevgin
Beyaz Baykuş Yayınları
2022
270 Sayfa
9786254416583
Alındığı Kurum: 
İstanbul Gönüllüleri
Konusu: 
Günümüzün kadın kahramanı sezgi kılıcını kullanarak kendisini geçmişine hapseden ego bağlarını kesmeli ve ruhunun hakiki amacını bulmalıdır. Kadın yaşamı erkeğinkinden farklı bir mitolojiye sahiptir. Erkek egemen kültürde bir kadın ya başarılıdır, ya bağımlıdır, ya da kontrol altındaki bir dişidir. Bir kadın, başarıyı, tatmini ya da mutluluğu erkek kahramanın yolculuğu üzerinden ölçtüğünde kim olduğunu inkâr eder. Kadınların erkek kahramanın yolculuğunu benimsemelerinin sebebiyse Tanrıça imajlarının üstünün örtülü olmasıdır. Bugünse toplumu ve dünyayı değiştirmek için yeni mitler ve kadın kahramanlar yaratmalı, kadim anaerkil dünyayı yeniden anımsamalıyız. Terapist Maureen Murdock, Kadın Kahramanın Yolculuğu kitabıyla dişil iyileşme sürecinin 10 adımlı haritasını çiziyor. Murdock, kendi deneyimlerinden ve Tanrıça`nın yolunu izleyen kadın topluluğunun kolektif bilgeliğinden ilham alarak, berrak ve tutkulu bir dille kültürel mitler, masallar, kadim semboller ve kadınların rüyaları üzerinden dişil değerlere duyulan ihtiyacı ortaya koyuyor. Onlarca dile çevrilmiş ataerkil hegemonyaya alternatif bir yolculuk modeli sunan bu eşsiz kitap, yirminci yüzyılda sadece kadının değil, dişil tarafıyla bütünleşmeyi bekleyen erkeklerin de sesidir.
Talep Tarihi: 
Pazartesi, 8 Ağustos, 2022
Sisteme Giriş Tarihi: 
Pazartesi, 21 Kasım, 2022