Mısır, Yunan ve Roma Antik Akdeniz Uygarlıkları

Talep Alındı
Yazar: 
Charles Freeman
insan sesi mp3
Türkçe
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Tarih
Konusu: 
Antik Akdeniz uygarlıkları ve onlar arasındaki kültürel etkileşimin çağdaş dünyaya yön veren baskın bir vurguya sahip olduğu savından hareket eden bu kitap, sadece bu kültürel ve toplumsal ortak paydanın değil, aynı zamanda bu uygarlıkların da kendi içinde çözümlendiği başlıca bir kaynak olma niteliğini taşıyor. İÖ 3200 tarihiyle başlayan geniş bir bağlam içinde, insanlık tarihinin birçok alanındaki temel kazanımlarının kökeni olduğunda birleşilen kapsamlı bir uygarlık çözümlemesi ve konuyu anlaşılır kılma amacını güden tamamlayıcı şema, çizelge, resim ve planlarla esaslı bir başvuru kitabı.
Talep Tarihi: 
Perşembe, 1 Eylül, 2022
Sisteme Giriş Tarihi: 
Perşembe, 1 Eylül, 2022