Otağ 3 (Horosandan Anadoluya Selçuklular) Sultan Alparslan

Bitirildi
Yazar: 
Ahmet Şimşirgil
metin
Türkçe
2 Ayrım
1,33 MB
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Tarih
Timaş Yayınları
3. Baskı
İstanbul
2020
978-605-08-2990-7
Konusu: 
Ülkemizde tarih denildiği zaman umumiyetle bahse konu edilen OsmanlIlardır. Zira hem tarih sahnesinden çekilen son devletimizdir hem de hemen her bakımdan büyük bir imparatorluğun ve mede¬niyetin sahibidir. OsmanlIların tarihini okuduğumuzda onların sadece muazzam siyasi, idari ve teşkilatçılık yönlerini görmüyor; aynı zamanda ilim, adalet, şefkat, vakar, cesaret, fedakârlık, vatan ve millet şuuru gibi maddi manevi bütün güzelliklerin zirve yaptığını fark ediyor ve anlıyoruz. Türk milleti elbette bu muazzam devlet ve medeniyeti bir günde kurup geliştirmedi; bunun mutlaka bir arka planı vardı. Dolayısıyla kendinden önce tarih sahnesinde bulunan nice devletin maddi ve manevi tecrübesinden istifade ile bu muazzam devleti ortaya çıkarmayı bilmiştir. İşte OTAĞ serisi Osmanlı öncesi Türk tarihinin önemli safhala¬rına ışık tutacaktır. Türklerin İslâm dairesine girişlerinden itibaren din, devlet ve millet anlayışlarını kültür ve medeniyet hamlelerini yansıtacaktır. Orta Asya bozkırlarından Anadolu’ya gelirken şanlı bir mazinin hatıralarını yaşatacaktır. Bunları bilmek ve bunlardan güç almak ise Türk milletine tari¬hinde olduğu gibi her zaman dinî, milli ve medeni ülkülere sahip olmasının yolunu açacak; onu her zaman birlikte, dirlikte ve kudrette tutacaktır.
Talep Tarihi: 
Pazartesi, 5 Eylül, 2022
Tarayan: 
Habil Bozkurt
Sisteme Giriş Tarihi: 
Pazartesi, 5 Eylül, 2022