İçtihad Kapısı - İslam Dünyasının Süren Ortaçağı

Bitirildi
Yazar: 
Merdan Yanardağ
insan sesi mp3
Türkçe
36 Ayrım
14:35:02
801,13 MB
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Araştırma/İnceleme
İslam
Kültür
Siyaset
Tarih
Seslendiren: 
TUĞBA BALIKÇI
Kırmızı Kedi
1. Baskı
İstanbul
2022
348 Sayfa
Alındığı Kurum: 
Altınokta Körler Derneği İstanbul Şubesi
Konusu: 
Orta Çağ'ın karanlık günlerini atlatıp akıl ve bilim çağını yakalayan Batı coğrafyasındaki toplumlara karşılık İslam dünyası bu konuda neden başarılı olamıyor ve bir türlü kendi Orta Çağ'ından çıkamıyor? İnsanlık tarihinde kalıcı izler bırakan böylesine büyük bir medeniyetin geri kalmasının ve çektiği sefaletin sebebi nedir? Gazeteci ve yazar Merdan Yanardağ, İçtihad Kapısı-İslam Dünyasının Süren Ortaçağı adlı kitabında İslam dünyasının bunu neden başaramadığının hikâyesini anlatıyor. İslam dünyasının içine sürüklendiği şiddet sarmalının kaynaklarını araştıran Merdan Yanardağ, bu kitabı ile İslam dünyasının geri kalma nedenlerine ve sonuçlarına odaklanıyor. Gelin, İçtihad Kapısı-İslam Dünyasının Süren Ortaçağı adlı kitabında sizi neler beklediğinden bahsedelim. "İçtihad Kapısı-İslam Dünyasının Süren Ortaçağı" adlı kitabı neden okumalısınız? Gazeteci yazar Merdan Yanardağ, İçtihad Kapısı-İslam Dünyasının Süren Ortaçağı adlı kitabında İçtihad Kapısı denilen akıl ve yorum yolunun kapatılması konusunu yalnızca bir felsefe tartışması olmaktan çıkararak derinlemesine işliyor. Din, devlet ve toplum ilişkisini tarihten sosyolojiye uzanan bir perspektifte çözümleyerek kitabını âdeta bir uygarlık incelemesi kitabına dönüştürüyor. Bir tez çalışması olarak gördüğü eserinde yazar; din, devlet ve toplum ilişkisini Selçuklu Devletinden günümüz Türkiye'sine kadar ele alarak ayrıntılı bir şekilde irdeliyor. Nizamiye Medreselerini kuran Nizâmülmülk'ün devlet felsefesini kitabında ele alan Yanardağ, bir üstyapı kurumu olarak eğitim sisteminin insan karakteri üzerindeki etkisini de inceliyor. Bilimsel ve nesnel yaklaşımlarla oluşturduğu İçtihad Kapısı-İslam Dünyasının Süren Ortaçağı adlı kitabında yazar, akademik birikimini ve ideolojik tercihlerini de açıkça ortaya koyuyor. Siyaset-araştırma türündeki kitap ile siz de İslam dünyasının geçirdiği ve atlatamadığı buhranların sebep ve sonuçları üzerine zihninizde oluşan sorulara cevap bulabilirsiniz. Bunları biliyor muydunuz? Merdan Yanardağ'ın aklın, bilimin ve felsefenin dışlanmasını "insanlık tarihinin en büyük intiharı" olarak nitelendirdiğini biliyor muydunuz? Yazar, İçtihad Kapısı-İslam Dünyasının Süren Ortaçağı adlı kitabı ile insanlık tarihinin en büyük entelektüel intiharını ve uygarlık dramını anlatır. Yazarın insanlığın ortak ve güncel sorununa, İslam dünyasının içinde bulunduğu karanlığa ışık tutmayı amaçladığı kitabı Kırmızı Kedi Yayınevi imzasıyla okurlara sunulur. Düşünsel geriliğin ürettiği şiddetin toplumsal arka planının ele alındığı kitap, toplam yedi bölümden ve 368 sayfadan oluşur. Bu kitabı sevenler için diğer önerilerimiz Merdan Yanardağ'ın İçtihad Kapısı-İslam Dünyasının Süren Ortaçağı adlı kitabını beğendiyseniz yazarın büyük liberal kirlilikten portreler ve ders alınması gereken manzaralar yansıttığı Liberal İhanet; ABD ve Türkiye'nin iç ve dış politikalarının yeniden yapılanmasında önemli rol oynayan yeni muhafazakarlık konusunu felsefi, siyasal, tarihsel ve örgütsel düzeylerde ele aldığı Yeni Muhafazakarlık Neo-Conlar adlı kitaplara da göz atabilirsiniz.
Talep Tarihi: 
Pazartesi, 5 Eylül, 2022
Sisteme Giriş Tarihi: 
Perşembe, 16 Mayıs, 2024