Kürtlerin Öteki Tarihi

Bitirildi
Yazar: 
Ayşe Hür
metin
Türkçe
3 Ayrım
17,79 MB
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Araştırma/İnceleme
Konusu: 
Kürt milliyetçiliği, Türk milliyetçiliği gibi 1880’lerde filizlenmeye başladı. II. Abdülhamid’in baskıcı rejimine İttihatçılarla birlikte başkaldırıyla başlayan süreç çeşitli merhalelerden geçtikten sonra Cumhuriyet dönemine “Kürt Meselesi” olarak aktarıldı.     Ayşe Hür Kürtlerin Öteki Tarihi’nde, Kürt kimdir, Kürdistan neresidir sorularıyla başlıyor, Osmanlı İmparatorluğu dönemi boyunca Kürtlerle merkez, Kürtlerle diğer etnisiteler arasındaki ilişkilere değiniyor, Birinci Dünya Savaşı’nı takiben İmparatorluğun dağılma sürecinde Kürt milliyetçiliğinin stratejilerini, 1923-1938 arasında Türk ulus-devletiyle çeşitli nedenlerle karşı karşıya kalan Kürt toplumunun 1970’lerden itibaren ortaya çıkan siyasi örgütlenmelerini, PKK hareketinin doğuşunu, bu hareketle devlet arasındaki çatışmaları ve nihayet Türkiye Kürtlerinin Ortadoğu Kürtleriyle etkileşimlerinin “öteki” tarihini anlatıyor. 
Talep Tarihi: 
Pazartesi, 12 Eylül, 2022
Tarayan: 
Gökhan Kızmaz
Sisteme Giriş Tarihi: 
Pazartesi, 12 Eylül, 2022