İttihat Terakki Ve Kürtler

Bitirildi
Yazar: 
Naci Kutlay
metin
Türkçe
3 Ayrım
12,15 MB
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Arastirma- İnceleme
1992
Konusu: 
İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümü olan 1989 yılı sonlarında, incelemekte olduğum İttihat ve Terakki Cemiyet ve Partisi'nin Kürtlerle ilgili yanını yayınlamak ve böylece bu yanı da tartışmalara iletmek istedim. "Ittihat-Terakki ve Kürtleı’in Stockholm'da yayınlanan 1. baskısı, 1989 yılı sonuna yetişmedi, iki ay gecikerek 1990 başlarında okuyuculara sunuldu. Ne var ki, bu konuyu kamuoyundaki tartışmalara taşımada başarılı olunamadı. Basından izlediğim kadarıyla, kimse, Kürtlerle Ittihat'çılarm ilişkilerini, Ittihat-Terakki'nin burjuva düşüncelerinin Kürtlerdeki etkilerini irdelemedi. Bunu, konunun özelliğine bağladım, ayrıca, bu konudaki kaynaklar da kısıtlıdır, bu da etken olabilir diye düşündüm. Bu arada Ittihat'çılara ilişkin anılar ve yeni yayınlar kütüphanelerimizi zenginleştirdi. Bu kez, Koral ve Fırat Yayınevleri birlikte, ikinci basımı Türkiye'de gerçekleştirdiler. Ittihat-Terakki ve Kürtler incelemesi sessiz bir şekilde ve kısa bir sürede okuyuculara kavuştu. Birçok yazar ve araştırmacı da, incelemeye, kaynakları arasında yer verdiler. Aradan geçen ikibuçuk yıl içinde, konuya daha derinliğine bakma olanağını buldum, yeni belge ve kaynaklarla kitabı yeniden gözden geçirdim. Birçok konunun açılması gerektiğini sezdim. Eski baskılarda oldukça kısa tutulan konuları yeni bilgilerle genişlettim. Böylece kitap, iki misli bir genişliğe kavuştu. Günümüzde Ittihat'çı, Hürriyet ve Itilaf'çı, Ittihad-ı Muhammedi'ci ve Kürdistan Teâli’ci mirasa sahip partiler yeni biçim ve koşullarda politik örgütlülük içindedirler. Doğal olarak, mirasını aldıkları bu örgütlerden değişik bir anlayışta ve değişik koşullarda olmalarına karşın, miras aldıkları birçok özellikleri de sürdürüyorlar. Bu nedenle, günümüz politik yaşamı, Ittihat-Terakki döneminin iyi algılanması gerektiğini zorunlu kılıyor. Bu anlayış beni üçüncü baskıyı yeniden gözden geçirme, genişletme ve zenginleştirmeye götürdü. Ne ölçüde başarılı olduğumu birlikte göreceğiz. Mayıs 1992, Stockholm.
Talep Tarihi: 
Cuma, 16 Eylül, 2022
Tarayan: 
Gökhan Kızmaz
Sisteme Giriş Tarihi: 
Cuma, 16 Eylül, 2022