İmparatorluktan Cumhuriyete

Bitirildi
Yazar: 
Halil İnalcık
insan sesi mp3
Türkçe
41 Ayrım
15:47:12
650,38 MB
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Tarih
Seslendiren: 
Asiye Teksoy
Kronik Kitap
12. Baskı
İstanbul
2022
237 Sayfa
978-975-2430-86-0
Alındığı Kurum: 
İstanbul Gönüllüleri
Konusu: 
Tarih alanında dünyanın tartışmasız en büyük isimlerinden biri olan Halil İnalcık’ın, Osmanlı sosyal tarihi ve modern Türkiye’nin ortaya çıkışıyla ilgili çalışmaları bir arada. Kitabın ilk bölümü, Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi ve toplumsal sisteminin temelini oluşturan toprak meselesi, çift-hane uygulaması ve tahrir meselesini irdeliyor. Sonrasında Osmanlı tebaası gayrimüslim milletlere dair arşiv vesikalarını, Rum Ortodoks Kilisesi’nin yetki alanını, Osmanlıların Sefarad Yahudilerine iskân hakkı vermesinin özel koşullarını, modern Avrupa’nın gelişmesinde Türk etkisini ve sultanın siyaset alanındaki diğer güç odaklarıyla iktidar mücadelesinin dönüşümünü ele alıyor. Kitabın ikinci bölümü İmparatorluktan Cumhuriyete geçiş sürecine ışık tutuyor. Özellikle Avrupa ile Ortadoğu arasındaki Türkiye’nin stratejik konumu ve 1924’de Halifeliğin kaldırılması ve Atatürk inkılapları arasındaki ilişkiye dair incelemeleri, İnalcık’ın modern Türkiye Cumhuriyeti tarihi araştırmalarında da ne denli önemli bir yer teşkil ettiğini gösteriyor. İmparatorluktan Cumhuriyete, hem meslekten tarihçiler hem de tarih meraklıları için bir başucu kaynağı.
Talep Tarihi: 
Pazar, 23 Ekim, 2022
Sisteme Giriş Tarihi: 
Perşembe, 25 Mayıs, 2023