Mücadelem

Bitirildi
Yazar: 
Mehmet Kabaoğlu
metin
Türkçe
3 Ayrım
2,16 MB
Eser Türü: 
Kitap
1. Baskı
Trabzon
2022
978-625-00-0593-4
Konusu: 
Değerli okuyucum merhaba! Seçme hakkımız olmadan doğal üyesi olduğumuz evrenin bize sundukları ile beklentile-rimizin örtüştüğü asgari, azami olan arayışımız, yükümlülüğü-müz, imrendiklerimizdir. Bir dönemin kültür aktarımı olan bu kitapta görüleceği gibi yetiştirildiğimiz ortam ve kişiler; sahip oldukları ile gelişmemizi, verimliliğimizi müspet veya menfi olarak nasıl etkilediklerini bilirsek; kurtulmak istediklerimize kapı aralamış oluruz. Umutla, hevesle çıktığınız hayat yolunda ilerlerken; se-vindirici yahut üzücü sonuçlar doğuran karşılaştıklarınızla var-lığınızı sürdürme yöntemlerinde kullandığınız tekniği, araçları, siyaseti ve kararlılığı kıyaslama imkânının bulunacağı bir gerçek yaşam sürecinin içinde bulacaksınız kendinizi. Yaşam merdivenlerinin herhangi bir basamağında olan-lardan; “Benim işim değil, bana ne faydası var bu yaştan sonra” diyenlerin düşünce yanlışlığına dönüp baktıran, yeniliğe ve de-ğişime, kapalı olanlara yanıt mahiyetinde ispatlı tepkimle kar-şılaşacaksınız. Kırsalda yoksullukla, merkezde çaresizlikle boğuşur-ken, bir taraftan ergenlik, gençlik, diğer taraftan özentiler, sermaye, çalkantılı ve durağan duygularımla gerçekler arasında yürüdü-ğüm inişli-çıkışlı yoldan uyguladığım başarma yöntemleri ile ulaştığım neticeyi anlatırken, hedef kitlem; mesajımı alması¬nı istediklerim, sahip oldukları enerjinin işlenmeye hazır fakat üstü örtülü cevherin farkında olmayanlardır. Maddi ve manevi kazanımlarımızı, ömrümüzün sonuna kadar elimizde tutmamız mümkündür dersek, fıtratımıza aykırı düşünmüş oluruz. Bildiğim, her doğan gün ve her istenmeyen vaka, içinde fırsata açılan bir kapı taşıdığı gerçeğidir. Bu anla¬yışa ve arayışa sahip bir eda ile doğan-batan Güneş aralığını karşılayıp, uğurlarsak ki; ben bu çizgiden hiç sapmamaya özen gösterdiğim “Mücadelem” isimli bu eserimden edineceğinize inancım tam olduğunu ifade ediyor, sizlere keyifli, iyi okumalar diliyorum.
Talep Tarihi: 
Salı, 25 Ekim, 2022
Tarayan: 
Mehmet Kabaoğlu
Sisteme Giriş Tarihi: 
Salı, 25 Ekim, 2022