Tarihe Ateşten Bir Sayfa

Bitirildi
Yazar: 
Muzaffer Ayata
metin
Türkçe
2 Ayrım
7,12 MB
Eser Türü: 
Kitap
1999
643 Sayfa
Konusu: 
Cumhuriyetten beridir, karşı-devrimin çarpıtarak sunduğu bir tarih tezi işleniyor. 12 Eylül faşizmi de bu çarpıtılmış tarih anlayışının en gözü kara savunucusu. Onlar bir tarih yazıyor. Onların ötesinde, yaşam bir tarih yazıyor. Ve ikisi birbirinin çelişeni oluyor. Resmi tarih, yaşamın tarihini hep örtmek, kapamak, göstermemek, yoketmek istiyor. Ama onu yokedemiyor. Karşı-devrimin tarih tezleri, direnişteki yaşamın yarattığı tarih karşısında unufak oluyor. Elinizdeki kitap, ikincisinin birincisine bir kez daha galip geldiği bir somutun ifadesidir. Ya da namluları halklarımıza dönük tankların gölgesinde zabit kalemlerini tükürükleyip tarih yazan malum zevatın karşısına, barikat gerilerinin ve direnişin, yaşamın, onurun safında kalarak çıkanların kanlarıyla yazdıkları bir tarihtir bu… Direnişteki yaşam, tarih yazar. Sürekliliğin, devinimin, yaşamı yeniden üretmenin olduğu yerin konusudur tarih. İnsan ancak böyle bir düzlemde göğsünü gererek, “tarih biziz! Yaşam ve mücadele adına bizden kalandır!” diyebilir. Resmi ideolojinin tarihi hiçbir şeyi yazamıyor, sadece kendini yazıyor. Yaşamın tarihi kanla yazılıyor. Elinizdeki kitap bir dönemin kanla yazılan tarihinin sadece bir sayfasıdır…
Talep Tarihi: 
Salı, 1 Kasım, 2022
Tarayan: 
Gökhan Kızmaz
Sisteme Giriş Tarihi: 
Salı, 1 Kasım, 2022