Lisanı Münasip

Bitirildi
Yazar: 
Hazırlayan: Nurşah Karaca
insan sesi mp3
Türkçe
26 Ayrım
Eser Türü: 
Radyo
Radyo Alt Türü: 
Edebiyat
Seslendiren: 
Aykut Burak Şimşek
Seslendirme Süresi(sa:dk:sn): 
02:52:05
Alındığı Kurum: 
Necati Onur Bağlı
Eser Boyutu: 
157,91 MB
Konusu: 
Ýnsanoðlunun kendisi gibi dilde bir mucizedir. Bu Yayýn serisinde ise; dilimizde kullandýðýmýz kelimelerin kökenlerini, tarihî süreçte geçirdiði deðiþiklikleri, edebiyatýmýzdan örneklerle anlatýlýp, kavramlarýn içeriði özetlenmeye çalışılmıştır.
Sisteme Giriş Tarihi: 
Cuma, 4 Kasım, 2022