Kürt Uygarlığında Alevilik

Bitirildi
Yazar: 
Cemşid Bender
metin
Türkçe
3 Ayrım
25,37 MB
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Araştırma/İnceleme
Kaynak Yayınları
415 Sayfa
Konusu: 
KÜRT İNANÇLARININ İSLAM'DAKİ AÇILIMLARI Nevale Çoli Dıyarbekir kentinin Ergani yöresinde 1983’te keşfedilen ve insanlığın yerleşik düzene geçtiği en eski kent. Neolitik çağıVı en eıken zaman diliminde varlık göstermiş. Urfa’daki Çayönü Höyüğü de öyle... Bunlan seramiksiz Neolitik çağın yerleşim birimleri olarak Samsat yakınlarındaki ve Fırat kıyısındaki Gritille. Hazazlıöyük: Malatya'nın 40 kilometre kadar doğusundaki Caferhöyük; Elazığ yakınlarındaki Boytepc ve aynı yöredeki Saraybahçe Höyüğü izliyor. Yerleşik düzene insanlık burada başlamış, ilk buğday ve mercimek burada bulunmuş. Ekim işleri için ilk tarla ve bahçeler burada kurulmuş. Keçi, koyun inek ve köpek gibi hayvanlar ilk kez bu yörede evcilleştirilmiş. Tarihin bildiği en eski tahta ve taştan oyma yemek kabları. kova ve taslar burada ortaya çıkmış, arkeologlar Jericho I'in en eski yerleşim merkezi olduğuna inanıyorlardı. 1983'ten sonra bu tez terke- dildi. Artık bilinen gerçek o ki tüm insanlığı ayağa kaldıran mağara yaşamından kurtararak uygarlığa götüren alıntcrleri ilk kez Botan'da yere damladı. Tonplumsal yaşam ve birlikteliğin sağlanması için insan eli ve emeği ilk kez burada harekete geçti. Doğayı, insan egemenliği altına almak, onun zenginliklerini toplum için kullanmak amacıyla ilk yürek burada çarptı. İlk kerpici yapan el ve bu yürek ilk meskenin temellerini atarken evcilleştirdiği koyun ve keçinin ineğin sütünü de sağarak yağı, peyniri, yoğurdu sofrasına koydu. Tarımla ev, tarla ve bahçe bölüşümünü gerçekleştirdi ve ilk kadastronun temellerini attı. Tarımcılık insanlara ortak çalışmayı ve bölüşmeyi öğretti. Böylecc hukukun başlangıç ilkeleri toplumu yönetmeye başladı. Bolan'daki yerleşim merkezlerinde yaşayan insan, kendi hemcinslerini değişik ve çapraşık ruh halleriyle, yaşlısı genciyle kadını erkeğiyle hastası, sağıyla yepyeni bir düzene oturtmak üstelik doğadan gelen tehlikelerle barbar
Talep Tarihi: 
Salı, 8 Kasım, 2022
Tarayan: 
Gökhan Kızmaz
Sisteme Giriş Tarihi: 
Salı, 8 Kasım, 2022