Yarının Adamı - Mustafa Kemal'i Anlamak

Bitirildi
Yazar: 
Con Sinov
metin
Türkçe
1 Ayrım
600,47 KB
Eser Türü: 
Kitap
Masa Kitap
1. Baskı
İstanbul
Ekim 2022
352 Sayfa
978-605-73018-0-2
Konusu: 
Okul yıllarında aşk acısı çektiğinde not defterine neler yazdı? 2. Abdülhamid döneminde neden zindana atıldı? İlk görev yerinde kendisine teklif edilen rüşvete nasıl cevap verdi? Neden İttihatçıların arasına katılmak zorunda kaldı? Kader birliği yaptığı arkadaşları tarafından sürgüne gönderilmesinin sebebi neydi? Trablusgarp’ta yaveriyle gericilerin merkezini nasıl bastı? Çanakkale Savaşı’nda başarılı olmasına rağmen neden paşalığa terfiettirilmedi? Enver Paşa ile nerede ve nasıl karşı karşıya geldi? Vahdettin’le yaptığı Almanya seyahatinde neler yaşandı? Filistin Cephesi’nde yenildi ve çekildi mi? Cumhuriyet’i kurmak ve inkılaplar yapmak idealine ne zaman sahip oldu?
Talep Tarihi: 
Pazartesi, 14 Kasım, 2022
Tarayan: 
Halil Gürgün
Sisteme Giriş Tarihi: 
Pazartesi, 14 Kasım, 2022