18. Yüzyıl Britanya'sında Aydınlanma Ve Sosyalleşme

Bitirildi
Yazar: 
Derya Gürses Tarbuck
metin
Türkçe
1 Ayrım
133,07 KB
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Tarih
Muhayyel Yayıncılık
1. Baskı
İstanbul
2021
152 Sayfa
978-605-06414-2-4
Alındığı Kurum: 
GETEM
Konusu: 
Fair Intellectual Club) Sosyalleşme ve Aydınlanma çalışmalarını ilgilendiren sorunların irdelenmesi için mükemmel bir olanak sunmaktadır. 1717'de Edinburg'da yaşayan kadınlar tarafından kurulmuş olan ve oluşumuyla çığır açan bu kulübün karakteristik Britanyalı çehresi de Aydınlanma çağına İskoçların özellikle yaptığı katkının yanı sıra incelenmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu çalışmanın amacı yukarıda bahsedilen bağlamları değerlendirerek, Adil Entelektüel Kulübü'nden geriye kalan iki yayından biri olan Adil Entelektüel Kulübünün Bir Tasviri (An Account of the Fair Intellectual Club) adlı eseri, ilgili diğer eserler ve tarihsel veriler ışığında incelemek ve bunun sonucunda bu kayda değer ama şu ana kadar göz ardı edilmiş on sekizinci yüzyıl kulübü ve onun yayınladığı eserleri okuyucu kitlesine eleştirel bir şekilde takdim ederek bu kulübü Aydınlanma çağındaki sosyalleşmeyle ilgili tartışmaların merkezine koymak ve böylece dönemin tarih yazımına da bir katkıda bulunmaktır.
Talep Tarihi: 
Cuma, 7 Nisan, 2023
Tarayan: 
GETEM
Sisteme Giriş Tarihi: 
Cuma, 7 Nisan, 2023