Şamanizm ve İslam (Cilt 3)

Talep Alındı
Yazar: 
Kolektif (Edina Dallos, V. N. Basilov, İlhan Başgöz, Robert Dankoff, John Andrew Boyle, István Vásáry, Dávid Somfai Kara, Thierry Zarcone)
insan sesi mp3
Türkçe
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Araştırma/İnceleme
Pinhan Yayıncılık,
304 Sayfa
Konusu: 
“İslamlaşmış Şamanizm” nedir? Rüyada kut nasıl alınır? Halk ozanları, âşıklar, geçmişin şamanlarının mirasçısı mı? Alevi-Bektaşi turnalar semahı eski bir Şamanik gelenek mi? Bugünkü Türklerin cin inanışları, eski Türklerin ruh inanışları mıdır? Cinci hocalar ve ocaklıların Şamanizm’le ilgisi ne? Türkçenin bilinen ilk sözlüğü Dîvânu Lugâti’t Türk eski Türk inançları hakkında nasıl bilgiler içeriyor? Ortaçağ Türk ve Moğol toplumlarının Şamanik inanç ve gelenekleri neler? Bugünkü Kazak ve Kırgızların İslam’ı yaşama biçimi köktenci gruplar tarafından nasıl tehdit ediliyor? Bu makaleler derlemesi, önde gelen Türkolog, Moğolog ve tarihçilerin, dilimize ilk kez çevrilen araştırmaları ışığında, Türk ve Moğol halkları arasında İslam sonrasında Şamanizm’in varlığını nasıl sürdürdüğüne odaklanıyor."
Talep Tarihi: 
Pazartesi, 19 Şubat, 2024
Sisteme Giriş Tarihi: 
Pazartesi, 19 Şubat, 2024