El-Muhtarın Anahtarı 1-2

Talep Alındı
Yazar: 
Prof. Dr. Orhan Çeker
insan sesi mp3
Türkçe
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
İslam
Mümkünse seslendirilecek eserin Tekin Kitabevine ait olmasını rica ederim.
Konusu: 
"Hanefî fakihi Mevsılî’nin (ö. 683/1284) mezhep fıkhının temel metinlerinden biri sayılan eseri olan Muhtâr’ın ta‘lik, tercüme ve şerhi. Kitabın içeriğinde Muhtâr’ın Arapça metni ve Prof. Dr. Orhan ÇEKER Hoca’nın ta‘likleri, Muhtâr metninin tercümesi ve kısa şerhi bulunmaktadır. Şerhte konuyu aydınlatacak bazı tablo ve görsel anlatımlar da mevcuttur. Kitap toplam 2 ciltten meydana gelecek olup şuan ilk cildi yayınlanmıştır. İlk ciltte İbâdât, Muâmelât ve Edebu’l Kâdî bölümleri ele alınmış olup 531 sayfadır. Münakehât bahisleri ile başlayıp nihayetine kadar olacak ikinci cilt hazırlık aşamasındadır."
Talep Tarihi: 
Cuma, 23 Şubat, 2024
Sisteme Giriş Tarihi: 
Cuma, 23 Şubat, 2024