Güzelliğin Efendisi Hz. Hasan

Okunuyor
Yazar: 
Ahmet Turgut
insan sesi mp3
Türkçe
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Roman/Öykü
Seslendiren: 
Abdulkadir Ertürk
Alındığı Kurum: 
GETEM
Konusu: 
"Üç bin yıl önce Hz. Hasan, Peygamber Efendimiz’e (sav) nispetle “Resûl’ün Oğlu” ve “Vâris-i Nebi” olarak yâd edilir. Kur’ân-ı Kerim’e atfen “Vahyin İndiği Evin Oğlu” da denilir. Allah’ın Kitabı’na ve Resûlü’ne (sav) müştereken vâris oluşuna binaen “Âl-i Tâhâ” ve “Âl-i Yâsin” misal mahlasların sahibidir. Keza Âl-i Âba’dandır o. Anneciğinden verasetle “Kevser’in Oğlu” ve “Nübüvvetin Kokusu” iken babasına atıfla “Konuşan Kur’ân” ve “İlmin Kapısı” olarak bilinir. Ümmet-i Muhammed ile hukukunu kâh “Emire’l-Müminin” yahut “Halife” unvanı anlatır, kâh “İmam” ve “Veli” oluşu... Nurani silsilenin iki kolundan birisi… Hz. Hasan Efendimiz…"
Talep Tarihi: 
Pazartesi, 4 Mart, 2024
Sisteme Giriş Tarihi: 
Salı, 5 Mart, 2024