Kaygı Kavramı

Bitirildi
Yazar: 
Søren Kierkegaard
insan sesi mp3
Türkçe
15 Ayrım
05:33:45
229,21 MB
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Felsefe
Seslendiren: 
Gürşad Güneş
İş Bankası Yayınları
2006
163 Sayfa
978-975-458-751-7
Alındığı Kurum: 
Çankaya Belediyesi Sesli Kütüphanesi
Konusu: 
Kierkegaard, Vigilius Haufniensis müstear adıyla yayımladığı (1844) Kaygı Kavramı'nda, "kaygı"nın gelecek zamana ilişkin bir terim olduğunu belirtir ve temelde Hegel'e yönelttiği eleştirileri Antikçağ'dan on dokuzuncu yüzyıl ortalarına dek geliştirilen "zaman" görüşlerine bağlar. Yerleşik Hıristiyan dogmaları ile "sistem kurma" iddiasındaki felsefi düşünüşü hedef alan Kaygı Kavramı, bu çerçevede ilk günah, suç, devinim, mantık, doğruluk, tikel/tümel karşıtlığı, zihin-beden ilişkisi gibi hem teoloji hem de felsefe alanında ele alınan kavramlarla hesaplaşır. Bu metin, felsefe tarihini yeniden yorumlama girimişi olduğu kadar, insan doğasına ve öznenin inancına ilişkin bir öneri biçiminde de okunabilir. Hayatı geriye dönerek anlar, ileriye dönerek yaşarız. - S. Kierkegaard, Kaygı Kavramı- Hegel'de dünya tarihi neyse, Kierkegaard için birey odur. - T.W. Adorno- Sören Kierkegaard, kaygı olgusuna ilişkin en derin çözümlemeyi yapan kişidir. - M. Heidegger-
Talep Tarihi: 
Pazartesi, 18 Mart, 2024
Tarayan: 
kitapların sesi ol
Sisteme Giriş Tarihi: 
Pazartesi, 18 Mart, 2024