Bakış Açısı

Bitirildi
Yazar: 
Barış Erdoğan
insan sesi mp3
Türkçe
19 Ayrım
04:35:27
252,18 MB
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Deneme
Seslendiren: 
Nuray Koç
Mühür Kitaplığı
1. Baskı
İstanbul
2020
159 Sayfa
97860520579902
Alındığı Kurum: 
Büyükçekmece Belediyesi Kutadgu Bilig Halk Kütüphanesi
Konusu: 
"Ben yanlış sözcükleri, yerli yerinde kullanılmayanları, düşünülmeden söylenenleri tehlikeli Hint faresine benzetirim. Sözcükler çok özenli seçilmeli, hoyratça sarf edilmemeli. Yoksa o sözcükler düşünce kanallarından beyne ulaşır, beyni kemirir, beynin kablolarında kontak yapar, yangına neden olur; aklın durgun bir anını kollar, beyindeki söz levhasının kaybolmasına neden olur. Faucauld, Kelimeler ve Şeyler'de bir alıntı yapar, Hint faresinin sinsiliğinden söz eder, timsaha verdiği zararı anlatır: "Hint faresi timsah için zararlıdır, çünkü doğa bu hayvanı ona düşman olarak vermiştir; böylece timsah güneşte eğlenirken, fare ona ölümcül tuzaklar kurmaktadır; timsahın ağzı açık olarak uyuduğunu fark edince buradan içeri girmekte ve onun geniş gırtlağından geçerek karnına inmekte, iç organlarını kemirmekte, sonunda hakladığı hayvanın karnından çıkmaktadır." Kim bilir bu kitapta da onlarca Hint faresi vardır. Tuzaksız dolaşmamalı! -Barış Erdoğan -
Talep Tarihi: 
Cuma, 22 Mart, 2024
Sisteme Giriş Tarihi: 
Perşembe, 28 Mart, 2024