No Logo

Talep Alındı
Yazar: 
Naomi Klein
insan sesi mp3
Türkçe
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Araştırma/İnceleme
Aylıksı Kitap,
656 Sayfa
Konusu: 
"Alan Yok. Tercih Yok. İş Yok. No Logo Küresel Marka Dünyasının İç Yüzü “Yükselen şirket karşıtı hareketin Das Kapital’i.” - The Guardian İlk olarak 1999 yılında Kanada’da yayımlandıktan sonra kısa sürede yirmiden fazla dile çevrilen ve bir milyondan fazla basılan No Logo, yayımlandığı dönem tüm dünyayı saran küreselleşme karşıtı hareketin kutsal kitabı olmuştu. Bu başarısıyla birlikte üniversitelerde ders konusu da olan No Logo kitabı 2011 yılında Time dergisi tarafından 1923 yılından beri yayımlanan en iyi ilk 100 kurgu dışı kitaptan biri olarak gösterilmiştir. Ödüllü gazeteci Naomi Klein’ın yazdığı No Logo dört bölümden oluşuyor: Alan Yok: Markalaşmanın tarihi ile başlayan bu bölümde marka kültürünün her yere egemen olmasıyla birlikte çok uluslu şirketlerin yüzlerini maddi üretimden çok marka yaratmaya nasıl döndükleri ve üretimlerini Üçüncü Dünya’ya nasıl kaydırdıkları açıklanıyor. Tercih Yok: Bu bölümde markaların tercihlerimizi nasıl belirlediği ve sansürlediği anlatılırken şirketlerin, kendi markalarının eleştirilmesinin önüne geçmek için yasaları nasıl kötüye kullandıkları gösteriliyor. İş Yok: Bu bölümde üretimin, işçilerin en ağır koşullarda, hiçbir iş hukukuna bağlı kalmadan çalıştırıldığı Üçüncü Dünya ülkelerindeki serbest üretim bölgelerine kaydırılmasının sonuçları aktarılıyor. Logo Yok: Son bölümde ise 1990’lardan bu yana yükselen küreselleşme karşıtı hareket ve bu hareketin marka dünyası karşısındaki oldukça yaratıcı duruşu ve direnişi anlatılıyor."
Talep Tarihi: 
Perşembe, 25 Nisan, 2024
Sisteme Giriş Tarihi: 
Perşembe, 25 Nisan, 2024