Hac'ın Sırları ve Hikmetleri

Bitirildi
Yazar: 
İmam-ı Gazali
Çevirmeni: 
Harun Ünal
metin
Türkçe
2 Ayrım
767,75 KB
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Din
Çelik Yayınevi
İstanbul
978-605-5822-57-6
Alındığı Kurum: 
GETEM
Konusu: 
Hac ibadet; İslam’ın rükünleri ve farzları arasında yer alan bir ibadettir. Ömürde bir defaya mahsus olmak üzere yerine getirilmesi istenen bir ibadet görevidir. Bu, ibadetlerin bir mührü/sonu, İslam’ın tamamlanması ve dinin de kemale ermesi demektir. Çünkü Yüce Allah aşağıdaki ayeti bununla ilgili olarak indirmiştir; “Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı beğendim.” (Maide,5/3) Bu ibadetle ilgili olarak da Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdular: “Gücü olmasına rağmen hac ibadetini yerine getirmeden ölen bir kimse, dilerse Yahudi, isterse Hıristiyan olarak ölsün.” (İbn Adiyy, Ebu Hureyre’den rivayet etmiştir.) Bu öylesine bir ibadettir ki, onun yerine getirilmemesi halinde, din kemal derecesini yitirmiş olmaktadır. Onu terk eden bir kimse de inançta adeta Yahudi ve Hristiyan ile denk tutulmaktadır. İşte önemi bu derece büyük olan bir ibadetin mutlaka açıklanması, farzlarının öğretilmesi, sünnet ve adabının, fazilet ve sırlarının bilinmesi gerekir. İşte bir bütün bu konuları üç bölüm içerisinde Allah’ın bizi muvaffak kılmasıyla anlatmaya ve açıklanmaya gayret gösterdik.
Talep Tarihi: 
Cuma, 3 Mayıs, 2024
Sisteme Giriş Tarihi: 
Cuma, 3 Mayıs, 2024