50 Maddede Doğu Felsefesi

Bitirildi
Yazar: 
Ünal Ersözlü
insan sesi mp3
Türkçe
19 Ayrım
07:53:23
433,40 MB
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Felsefe
Seslendiren: 
Müge Süzek
Karakarga Yayınları
1. Baskı
İstanbul
2021
250 Sayfa
978-625-7217-57-6
Alındığı Kurum: 
GETEM-Kabin
Konusu: 
Ünal Ersözlü bu kitapta felsefenin bir düşünce sistemi olarak Doğu’dan yükselişine ışık tutuyor, Doğu felsefesinin satır başlarını önemli alıntılarla ve derin bir araştırma merceğinden geçirerek okuyucuya sunuyor. Hint felsefesinden Buda’ya, Konfüçyüs’ten Tao felsefesine, antik Mısır felsefesinden Zerdüşt felsefeye; tasavvuf ve Doğu felsefesi arasındaki benzerliklere, sufi ile keşişin kesişen yollarına, ezeli hikmetten kadim felsefeye kadar Doğu felsefesine dair her şey 50 maddede bu kitapta. Not: kitabın elimizdeki baskısında 46 ve 47. maddeler olmadığından seslendirilmemiştir.
Talep Tarihi: 
Salı, 11 Haziran, 2024
Sisteme Giriş Tarihi: 
Salı, 23 Temmuz, 2024