Yazara Gore Listeleme

 • Faik Bulut
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  755,16 KB
  Eser Türü: Kitap
  Dersim, isyanlarıyla bilinen bir Kürt bölgesidir. Yok sayma ve şiddet politikasını benimseyen gelenek, bir taraftan sürgünlerle, tenkil operasyonlarıyla Dersim halkını dizginlemeye çalışırken, diğer yandan onu geçmişinden, kökeninden, kültüründen, geleneklerinden, yarına devredeceği her şeyinden mahrum etmeye yönelmiştir. Öyle ki, bölgeyi anarken Dersim kelimesini telaffuz etmek bile tehlikeli sayılmıştır. Kuşkusuz Dersim'de yaşananlar diğer Kürt illerinde yaşananlardan çok da farklı değildir, buna karşın Dersim'in bu açılı coğrafyada oldukça özgün bir yeri vardır. Faik Bulut kitabında işte bu zengin mirasa sahip Dersim'in dününe eğiliyor. Yazarın yöntemi kanıtsız yorumlar getirmek değil, aksine çok kanıt, az ama özlü yorumdur. Dersim'in farklı dönemlerini ele alırken, Osmanlı, Rus belgelerine başvuruyor. Yakın dönemler açışından, Meclis zabıtlarının, Genelkurmay belgelerinin, devletin bölgedeki görevlilerinin hazırladığı raporların tanıklığına yer veriyor. Kendinden önceki araştırmacıların eserlerine göndermeler yapıyor. Bu yazılı belgelerin yanında, araştırmacı gazeteciliğin olmazsa olmazlarından canlı tanıkların anlatımlarıyla eserini zenginleştiriyor. ilk iki basımı 1991 yılında yapılan kitabın bu basımında, gün ışığına yeni çıkan belgeler de bulacaksınız.
 • Faik Bulut
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,66 MB
  Eser Türü: Kitap
  İslamcı örgütlerinin yapısı, hücre örgütlenmeleri, eylemleri, çalışma tarzları ve liderleri. Cihatçı ve Hizbullahçı akımlarl İslamcı yükselişin toplumsal, siyasal ve kültürel nedenleri. İslam radikalizminin anlamı. İslamcılar fundamentalizmi nasıl tartışıyor? İslamcılar batıya ve demokrasiye nasıl bakıyor? Türkiye müslümanlarının özgünlüğü ve her yönüyle Refah Partisi, Kürt Hizbullahı, Türkiye'deki bütün tarikat, örgüt ve cemaatler. Avrupa'daki Türk-İslam örgütleri. Pakistan. Irak Şiiliğinin içyüzü. İslamcılar ve uyuşturucu sorunu. Ülkemizde ilk kez tüm islamcı örgütleri ve bu örgütlerin siyasal, kültürel ve ideolojik uzantılarını işleyen bu çalışma, halen süren ve daha uzun süre gündeme kalacağı belli olan bir konuya ışık tutmaktadır.
 • Faik Bulut
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  72,59 MB
  Eser Türü: Kitap
  Bugüne kadar okutulan İslam tarihi, tek yanlı ve çarpıktır. Ortodoks Sünniliğin gizlediği ve çarpıtarak sunduğu İslamiyet'in arka bahçesinde yüz çiçek yan yana açmıştır. Bilim, felsefe, mantık, devrimcilik, ilericilik, isyan ruhu, örgütlülük bu bahçenin verimli serasında doğmuştur. Gizlenen tarihin en önemli yanı, Ortaçağ'daki devrimci köylü hareketleridir. Özgürlük, eşitlik ve adalet sloganıyla ortaya çıkmış; sayısı 400 bini bulan isyancıyı ardından sürüklemiştir. Eşitlikçi temelde, 150 yıl yaşayan komünal cumhuriyetler kurmuştur. Irak, Suriye, Horasan, İran, Yemen, Mısır ve Fas'ta onyıllarca yaşama şansı bulmuş, Aleviliğin önünü açmıştır. Şeyh Bedreddin hareketinden yüzyıllarca önce, "her şey ortak; yarin dudağı bile" demiş; "herkesten gücüne göre, herkese ihtiyacına göre" kuralını hayata geçirmiştir. Karmati hareketinin damgasını taşıya bu gizli tarihte, dönemin gizemli ve efsanevi akımı, İhvan-ül Safa'ya ilişkin yepyeni veriler bulmak mümkün. Anlayışları, dünya görüşleri, örgütlenme tarzlarıyla günümüz devrimci halk hareketlerine ışık tutan Karmati tarihini ilgi ve merakla okuyacaksınız.
 • Faik Bulut
  - Türkçe
  2 Ayrım
  1,09 MB
  Eser Türü: Kitap
  Alamut Piri Hasan Sabbah'ın gerçek öyküsü. Hasan Sabbah, Ömer Hayyam ve Nizamülmülk ile hiç okul arkadaşı olmadı. Cennet Fedaileri diye bir örgüt hiç kurulmadı. Haşhaşiler (afyonkeş) Alamut Kalesi'nde asla barınmadılar. Sahte Cennet kesinlikle yaşanmadı. Marco Polo, Alamut Kalesi'ni hiç görmeden yazdı. Gerçek Hasan Sabbah kimdir, ne yapmıştır? Alamut Kalesi ile sahte cennet efsanesinin aslı astarı nedir? Alamut Kalesi, tüm dünyanın nefretini nasıl topladı? "Afyonkeş katiller" (Haşaşiler) deyimi niçin günümüzdeki insanları bile yanılgıya düşürüyor? Bu soruları yanıtlayan eser, Hassan Sabbah hakkınnda uydurulmuş efsaneleri içeren piyasa malı tüm kitaplara bilimsel bir alternatif niteliğinde. Haçlılar ve Ortodoks İslamcıların Hasan Sabbah yandaşları hakkındaki karalama ve iftiralarını belgeleriyle ortaya çıkaran bu kitap, Türkiye'de çok az bilinen İsmaili mezhebinin gizemli tarihini açıklıyor. Batınilik ile tasavvufa giden ilk kapıyı aralıyor. Bu kitapta, aynı zamanda Hasan Sabbah'ın İslamda özgürleşme, eşitlik ve kardeşlik fikriyatının öncülleri ve ardılları olan eşitlikçi dervişan cumhuriyetlerinin hikayesi de anlatılıyor. (Tanıtım Bülteninden)
 • Faik Bulut
  insan sesi mp3 - Türkçe
  24 Ayrım
  598,71 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Hayriye Kula
  Küreselleşmenin öteki adı 'ABD hegemonyası' olarak karşımıza çıktığında, Müslüman ve Hıristiyan toplumların tarihten gelen karşıtlığı teoriden pratiğe dönüşmeye başladı. Buna 'medeniyetler çatışması' diyenler oldu. Batı'da 'İslam korkusu ve düşmanlığı' yeniden kabarırken, Doğu'da 'Hıristiyan'a uyan her şey bana tümüyle yabancıdır' tepkisi kendini gösterdi. Ama bu nasıl bir çelişki ise, Papa ile Suudi Kralı da birbirlerine sarılıp koklaşmaktan kendilerini alamadı. Faik Bulut, 'Küresel Çağda İslam' dizisinin ilk kitabında 'Batı ve Laiklik' kavramlarını irdelerken bir yandan Batı'nın önyargılarını, öte yandan Doğu'nun hiç de masum olmayan mazlumluğunu sorguluyor.
 • Faik Bulut
  insan sesi mp3 - Türkçe
  11 Ayrım
  432 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Feyza Çınar
  İlk iki baskısı büyük ilgi gören Allah Devletinde Demokrasi kitabı, içerdiği konular ve öne sürdüğü tezlerle canlı bir tartışmanın odağında oturmayı sürdürmektedir. Kitapta bulacağınız belli başlı konular: Medine Vesika ve eleştirisi. Mekke ve Medine toplumunda siyasi, ekonomik ve toplumsal hayatın özellikleri. Cahiliye çağında aile, ticaret, tarım ve inançlar. Kabe'nin gerçek hikayesi. Satranç oynanan cami ve mescidler. Kadın imamlar, mankenler ve fahişeler. İslamda imtiyazlı zümre ve tabakalar. Kureyş aristokrasisinin İslam'daki üstünlüğü. Halife ve Sahabelerin mal varlıkları... İslamiyete geçen Yahudi, Hıristiyan, Zerdüşt, Mecusi adetleri. İslam hukukunun yabancı kaynakları. Tarikatların sömürücü ve tahakkümcü yönleri. Şura neden başarısız' Ruhbanlık İslamın neresinde' İçtihad'ın çıkmazı nedir' İslam oryantalizminin eleştirisi.