Yazara Gore Listeleme

 • Karl Marx, Friedrich Engels
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  8,12 MB
  Eser Türü: Kitap
  Marx’ın geriye bıraktığı eserleri arasında devrimci örgütlenmeye ilişkin Marksist bir teori ve dolayısıyla da Marksist bir siyaset teorisi olmadığı gibi, o külliyat arasında Marksist bir devlet teorisinin de bulunmadığı bizzat Marksist düşünürler arasında tartışılagelen bir meseledir. Dahası, devlete ve siyasal iktidara ilişkin Marksist cephedeki bu teorik eksiklik tespitinin birkaç istisnai isim dışında-bütün sol düşünce tarihine yayılmışlığından da sözedebiliriz. Marx’da özellikle vurgulamak gerekir ki- gerçekte olmaktan çok görünürdedir eksiklik; onun siyaseti bizzat teorisinde, kapitalist üretim tarzını çözümleme girişimin kendisindedir.
 • Karl Marx, Friedrich Engels
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  92,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  Karl Marx ve Friedrich Engels’in, Komünistler Birliği’nin programı olarak kaleme aldıkları Komünist Manifesto, 1848 Şubat’ında, tüm Avrupa’nın devrimci ayaklanmalarla çalkalandığı bir dönemde, Londra’nın gösterişsiz bir basımevinde basıldı. Bilimsel sosyalizmin kitlesel siyaset sahnesine çıkışının ilk ciddi işareti olan Manifesto, yayınlandığı günden bu yana en çok okunan ve en çok tartışılan toplumsal ve siyasal metinlerden biri olmakla kalmadı, daha sonraki sosyalist ve komünist partilerin programlarının temelini oluşturdu, dünyanın değişmesinde ve milyonlarca insanın yaşamında belirleyici bir rol oynadı. Modern çağda başka hiçbir siyasal hareket, döneminin toplumsal, ekonomik ve sınıfsal koşullarını kavrayışındaki derinlik, çözümleyişindeki gözüpeklik ve üslubunun gücü bakımından, Manifesto’yla kıyaslanabilecek bir metin ortaya çıkaramadı.
 • Karl Marx, Friedrich Engels
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  38,50 KB
  Eser Türü: Kitap
  Marx ve Engels tarafından hazırlanmıştır. Bir broşür olarak Resolutions du congrès général tenu à la Haye du 2 au 7 semptembre 1872, Londres 1872'de, ve Le Emancipation'un 2 Kasım 1872 tarihli 72. sayısında ve The International Herald'ın 14 Aralık 1872 tarihli 37. sayısında yayınlanmıştır.
 • Karl Marx, Friedrich Engels
  insan sesi mp3 - Türkçe
  10 Ayrım
  186 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Ayşegül Balta
  Komünist Parti Manifestosu, Avrupa'nın devrimci ayaklanmalarla çalkalandığı bir dönemde, 21 Şubat 1848'de yayımlandı. Yazıldığı günden bugüne kadar onlarca dile çevrilmiş, binlerce baskı yapmış olan bu kitap o nedenle şu tarihi cümleyle başlar: 'Avrupa'da bir hayalet dolaşıyor: Komünizm hayaleti.' Komünist Birliğin programı olarak, bu örgütün ikinci kongresinin talimatı üzerine Marx ve Engels tarafından kaleme alınan Manifesto, dünyanın en etkileyici politik yazılarından biridir. Manifesto'da kapitalist sistemin eleştirisini yapan Marx ve Engels, onun yerine komünist sistemin neden bir zorunluluk olduğunu anlatır. İnsanlığa bir umut sunan Komünist Manifesto şu tarihi çağrıyla son bulur: 'Proletaryanın zincirlerinden başka kaybedeceği hiçbir şey yok, oysa kazanacağı bir dünya var. Dünyanın bütün işçileri birleşin!'
 • Karl Marx, Friedrich Engels
  insan sesi mp3 - Türkçe
  6 Ayrım
  61,2 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Dilek Demirel
  Bilimsel sosyalizmin kurucuları Karl Marx ve Friedrich Engels Komünist Parti Manifestosunu 1848'in eşiğinde Avrupa'yı bir baştan bir başa kırbaçlayıcı olayların içinde yazdılar.
 • Karl Marx, Friedrich Engels
  insan sesi mp3 - Türkçe
  6 Ayrım
  185 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Narin Alemdar
  ALMAN İdeolojisi'nin, Feuerbach Üzerine Tezler ile hazırlanmış olan Birinci Kısmı, gerçekten de, o zamana kadar toplumsal oluşun açıklanmasının ilkesi olarak yararlanılan felsefi hümanizmin soyut insanı yerine, toplumsal ilişkileri ve onların maddi temelini koyar. Bu durum, Alman İdeolojisi'nin birinci kısmını, esas olarak polemik niteliğinde olan ve Alman ideologlarının eleştirisini sürdüren ve Bruno Bauer, Max Stirner ve gerçek sosyalistleri ilkin yeni zuhur edenler diye damgalayan öteki kısımlarından ayrı olarak yayınlamayı haklı kılmaya yeter. Kuşkusuz İngiliz iktisat çılarının ve Fransız sosyalistlerinin incelenmesinden, ama aynı zamanda Marx ve Engels'in, Paris, Manchester, Londra devrimcileriyle kurdukları temaslardan esinlenen Tezler, sezgisel materyalizmi, doğal insanbilimi ve foyerbahçı hümanizmin pedagojik yanılsamalarını reddeder. Onun din eleştirisinin dargörüşlülüğünü ortaya koyarak, özellikle pratiği toplumsal yaşamın ve bilginin kaynağına oturtur ve komünizmin törel ülküsünü, koşulların devrimci dönüşümünün gerçek hareketine çevirir.
 • Karl Marx, Friedrich Engels
  insan sesi mp3 - Türkçe
  3 Ayrım
  122 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Dilek Demirel
  sosyalizm