Yazara Gore Listeleme

 • M. Ahmet Varol
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  729,50 KB
  Eser Türü: Kitap
  İslâm ülkelerini kim yönetiyor? İslâm ülkelerindeki yeni yeni gelişmeler hep karşımıza bu soruyu çıkarıyor. Marcos'un bıraktığı zulüm mirasını Aquino devraldı... Endonezya'yı Suharto, Filipinler'i Aquino, Somali'yi Seyyad Berrî'mi yönetiyor, yoksa perdenin arkasında başka yöneticiler mi var? Sömürülen ülkelerde bir tank parası ile 100.000 ton pirincin üretimi için gerekli finansman sağlanabilir ve bu da yarım milyon insanın bir senelik ihtiyacını karşılar... Bir adet modern savaş uçağına yapılan masraflarla 40.000 köye eczane kurulabilir. Emperyalizm, kurmuş olduğu sömürgeci yapıyı koruyabilmek için, hemen bütün geri kalmış ülkelerde aynı politikaları tatbik ediyor... Bize düşen bu yapıyı, bunun nasıl ayakta durduğunu ve ayakta tutabilmek için istihdam edilmiş olan polislerin nasıl çalıştıklarını öğrenmektir... İnsanları sömürmek için başvurulan şeytanî metodların tanınmasına ihtiyaç var. Bu çalışmamızda emperyalizmin, bilhassa Müslümanların uyanışını önlemek için başvurduğu oyunlara, uyguladığı politikalara kısa notlar halinde işaret ettik.