Yazara Gore Listeleme

 • P. Nikitin
  insan sesi mp3 - Türkçe
  9 Ayrım
  676 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Hatice Duymaz
  İçindekiler •Ekonomi Politiğin Konusu Toplum Yaşamının Temeli Olan Maddi Malların Üretimi / Üretici Güçler ve Üretim İlişkileri / Toplumun Gelişmesinin Ekonomik Yasaları / Ekonomi Politiğin Tanımı •Birinci Bölüm: Kapitalist-Öncesi Üretim Tarzları 1. İlkel Topluluk Üretim Tarzı / 2. Köleci Üretim Tarzı / 3. Feodal Üretim Tarzı / 4. Feodalizmin Dağılması ve Ortadan Kalkması, Feodal Rejimin Bağrında Kapitalist İlişkilerin Doğuşu Kapitalist Üretim Tarzı I - Tekel-Öncesi Kapitalizm •İkinci Bölüm: Meta Üretimi, Meta ve Para Meta Üretiminin Genel Niteliği / Meta Üretimi Kavramı / Meta Üretimi. Meta Üretiminin Ortaya Çıkış Koşulları / Basit Meta Üretimi ve Kapitalist Meta Üretimi / 2. Meta ve Emek, Metaların Yaratıcısı / Metaın Kullanım-Değeri ve Değeri / Somut Emek ve Soyut Emek / Özel Emek ve Toplumsal Emek / Metaın Değerinin Büyüklüğü / 3. Değişimin ve Değer Biçimlerinin Gelişmesi / Değişim-Değeri, Değerin İfade Biçimi / Değerin Basit Biçimi / Değerin Tam ya da Gelişmiş Biçimi / Değerin Genel Biçimi / Değerin Para Biçimi / 4. Para / Para, Niteliği ve Görevleri / Altın ve Kağıt Para. Enflasyon / Kredi-Para / 5. Değer Yasası, Meta Üretiminin Ekonomik Yasası / Üretimde Rekabet ve Anarşi / Değer Yasası / Metaın Fetiş Niteliği •Üçüncü Bölüm: Sermaye ve Artı-Değer. Kapitalist Düzende Ücret Sermayenin İlkel Birikimi / Kapitalizmin Ortaya Çıkış Koşulları / Üretim Araçlarıyla Üreticiler Arasında Ayrılma. Zenginliklerin Bir Azınlık Elinde Birikmesi / 2. Paranın Sermayeye Dönüşmesi / Sermayenin Genel Formülü / Meta Olarak Emek-Gücü, Değeri ve Kullanım-Değeri / 3. Artı-Değer Üretimi. Kapitalist Sömürü / Kapitalist Rejimde Emek Sürecinin Özel Çizgileri / Değerin Büyüme Süreci. Kapitalist Sömürü / Gerekli-Emek ve Ek-Emek Zamanı / Burjuva Toplumun Sınıf Yapısı / 4. Sermaye ve Bileştirenleri / Üretimin Toplumsal İlişkisi Olarak Sermaye / Değişmeyen Sermaye ve Değişen Sermaye / Sabit Sermaye ve Döner Sermaye / Artı-Değerin Kitles
 • P. Nikitin
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  750,69 KB
  Eser Türü: Kitap
  1. Sosyalist Mülkiyetten Komünist Mülkiyete Komünizme Geçiş Döneminde Devlet Mülkiyeti Komünizme Geçiş Döneminde Kolhozcu Kooperatif Mülkiyet 2. Ekonomik ve Toplumsal Farklılıkların Kaybolması Kent ile Kır Arasında Özsel Farklılıkların Giderilmesi Kol Emeği ile Kafa Emeği Arasındaki Özsel Farklılıkların Giderilmesi Sınıf Farklılıklarının Ortadan Kalkması Uluslararası İlişkilerin Gelişmesi 3. Çalışma, İnsanın İlk Hayati Gereksinmesi Komünistçe Çalışmak ve Yaşamak 4. Komünist Bölüşüm İlkesine Geçiş Komünist Bölüşüm İlkesine Geçmek İçin Ne Gerekir? Komünist Bölüşümün Yolu, Toplumsal Fonlar 5. Sosyalizmden Komünizme Geçiş Döneminde Toplumun Siyasal Örgütlenmesi, Devletin ve Yönetimin Yapısı Proletarya Diktatörlüğü Devletinden Bütün Halkın Devletine Sovyetler ve Devlet Yönetiminde Demokratik İlkelerin Gelişmesi Toplumsal Örgütlerin Artan Rolü Komünizm ve Devlet Komünizmin Kuruluş Döneminde Parti