Yazara Gore Listeleme

 • Vadim Mejuyev
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  801,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  Kültür nedir? Kuramsal açıdan bu kavram neleri içermektedir? İnsanlık tarihinin incelenmesinde ne gibi katkıları vardır? Bu sorular günümüzde yoğun bir ideolojik, polemik konusudur. Marx, Engels ve Lenin'in tezlerinden yola çıkan, felsefe doktoru Vadim Mejuyev, kültürün felsefi anlatımını, toplumsal düşünce tarihinde kültür kavramının doğuşunu, kültür alanındaki tarihsel materyalist yaklaşımın özünü, tarihsel süreç içinde kültür ile doğa, kültür ile birey arasındaki ilişkileri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Sosyalizmin kültürel görevi ayrıntılı biçimde ele alınmaktadır. Bu yapıt; uzmanlara, öğretmenlere ve öğrencilere kısacası kültür sorunlarıyla ilgilenen herkese seslenmektedir.