Yazara Gore Listeleme

 • Yaşar Kemal
  metin - Türkçe
  22 Ayrım
  270 MB
  Eser Türü: Kitap
  Ölüme karşı etkin bir direniş olan ağıt, insanoğlunun ölümle yüz yüze geldiğinde duyduğu şaşkınlığı, korkuyu ve inanmazlığı dayanılır kılma çabasının sonucudur. Bin yıllardır yakılan ağıtlar, Anadolu'da da çok büyük bir çeşitlilik ve zenginlik gösterir. Yaşar Kemal'in Çukurova bölgesinden ve Toroslar'dan derlediği pek çok ağıt, Ağıtlar'da bir araya geliyor. 'Gözümüzün önünde, bir deri bir kemik köylü delikanlının biri çıkacak. Adı Kemal Sadık Göğceli, Hemite köyünden gelmedir. Dağ bayır dinlemez, köyünden, dağ köylerinden, obalardan, ovalardan, kasabalardan, ikide bir de kopup gelir Adana'ya, çöker önümüze, ağıtlar, türküler, destanlar serer buruşuk sarı kağıtlar üzerine yazılmış. Peki nereden toplamıştır bunları? Anadolu bacılarının hep birlikte yaktıkları ağıtların yazıcılığını yapıyordu, bu zorunluluğu duyuyordu, esnek ve kararlı yazısı ile. O hızla kopup geliyordu tabana kuvvet, sanki kaderi ile kaderimiz buna bağlıymışçasına. Önümüze serdiği söz dizileri, bağırtıları, dövünmeleriydi. Sanki ölenin, vurulanın, ezilenin, (...) ırgatı, işçisi, yarıcısı ile büyük değişimlerin içinde bulunan Çukurova'nın avaz avaz ağıtlarından sorumluydu bu çocuk.'
 • Yaşar Kemal
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  141,34 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Yaşar Kemal
  insan sesi mp3 - Türkçe
  23 Ayrım
  475 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Haluk Arı
  Yaşar Kemal, yirminci ve yirmi birinci yüzyıl yazınının en büyük romancılarından biridir. -Barry Tharaud (ABD)- Yaşar Kemal'in romanlarını okumak coşkular dünyasında bir mola zamanı gibidir. -Jean-Pierre Deleage (Fransa)- Yaşar Kemal zamanımızın en büyük epik romancısıdır. Onun romanlarını okuyan herkes bu kanıda birleşir. Zamanımızda hiçbir yazarın Yaşar Kemal'in gücüne ulaşamadığını bilmeliyiz. -Toroijörn Safve (İsveç)- Yaşar Kemal'in imgelemi, insan ruhunun inceliklerini kavraması, anlatımının şiirsel derinlikleri üstüne titreyeceğimiz bir sanat eseri yaratıyor. Bütün dönemlerin en iyi edebiyat yapıtlarından biri. -Jeremy Brooks (İngiltere)- Yaşar Kemal'in yeni romanı Tanyeri Horozları, dört kitapta tamamlanacak olan Bir Ada Hikayesi'nin üçüncü kitabıdır. Bu roman, savaşlarla, yıkımlarla perişan olmuş insanların bir adayı yurt tutma uğraşlarının destansı öyküsüdür. Tanyeri Horozları'nda Yaşar Kemal, dört bir yana saçılarak bu roman adasına savrulan insanların topluluk olma çabalarını olağanüstü güzellikte bir dille anlatıyor.
 • Yaşar Kemal
  insan sesi mp3 - Türkçe
  19 Ayrım
  379 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Hülya Yardımcı
 • Yaşar Kemal
  insan sesi mp3 - Türkçe
  25 Ayrım
  509MB
  Eser Türü: Kitap
  Karıncanın Su İçtiği, beklemenin ve sabrın romanıdır. Savaştan dönmeyen yakınlarını bekleyen kadınların, yurduna dönmeyi bekleyen sürgünlerin, denizi bekleyen balıkçıların, aşkı bekleyen yüreklerin sonsuz bir sabırla hayata duydukları inanç, adanın doğasına, insanlarına duyulan sevgiyle aydınlanır.
 • Yaşar Kemal
  insan sesi mp3 - Türkçe
  16 Ayrım
  326 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Narin Alemdar
  Yaşar Kemal'in yeni kitabı Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana, Bir Ada Hikayesi üçlüsünün ilk kitabı. Bir Ada Hikayesi'nde, Ege'de yüzleri birbirine dönük milyonlarca insanın yerlerinden yurtlarından edilişinin öyküsü anlatılıyor.
 • Yaşar Kemal
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,33 MB
  Eser Türü: Kitap
  Yüzyıllarca yerleşik düzene geçmemek için direnen Türkmenler'in romanı Binboğalar Efsanesi Hıdrellez şenliklerinde, göçerlerin kış için sığınacak topraklar bulma dilekleriyle başlar. Ancak, kış onlar için bir yok oluş öyküsüne dönüşecektir. Yörüklerin yok oluşuna yakılmış bir ağıt.
 • Yaşar Kemal
  insan sesi mp3 - Türkçe
  16 Ayrım
  662 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Cem Hakan Özaslan
  1925-1933 yılları arasında Toros Dağları'nda yüz elliden fazla eşkıya dolaşırdı. Hikâyesini ettiğimiz İnce Memed bunlardan biridir.
 • Yaşar Kemal
  insan sesi mp3 - Türkçe
  12 Ayrım
  504 MB
  Eser Türü: Kitap
  Yüzyıllarca yerleşik düzene geçmemek için direnen Türkmenler'in romanı Binboğalar Efsanesi Hıdrellez şenliklerinde, göçerlerin kış için sığınacak topraklar bulma dilekleriyle başlar. Ancak, kış onlar için bir yok oluş öyküsüne dönüşecektir.
 • Yaşar Kemal
  insan sesi mp3 - Türkçe
  16 Ayrım
  322 MB
  Eser Türü: Kitap
  Güçlükler içinde bunalan, yaşama şartlarını değiştirmek için bir umutları, bir düşünceleri olmayan köylülerin, insanoğlunun çaresiz kaldıkça başvurduğu çözüme başvurarak, bir mit yaratmalarını ve bu mite sığınışlarını anlatır.

Sayfalar