Anayasa Hukukunun Genel Esasları Ders Kitabı

Talep Alındı
Yazar: 
Kemal Gözler
Türkçe
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Hukuk
Alındığı Kurum: 
GETEM
Konusu: 
: Anayasa Hukukunun Genel Esasları: Ders Kitabı isimli bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış bir “ders kitabı”dır. Bu kitapta, konuların üniversite birinci sınıf öğrencilerinin anlayabileceği bir açıklıkta anlatılabilmesi için özel çaba sarf edilmiştir. Bu kitapta bazı yeni yöntemler kullanılmıştır. Her bölümde o konuyla ilgili ayrıntı sayılabilecek bazı bilgiler, metin içinde verilmek yerine, metinden ayrı kutular içinde verilmiştir. Kitapta toplam 150 adet kutu vardır. Keza metin içinde verilen bilgiler, bazı yerlerde ayrıca tablolar hâlinde özetlenmiştir. Toplam 11 adet tablo vardır. Aynı şekilde, metin içinde yapılan bazı sınıflandırmalar, şema olarak da gösterilmiştir. Toplam 21 adet şema vardır. Kitabımızda Türk üniversite ders kitaplarında pek rastlanmayan bir yenilik daha vardır: Birçok bölüme o bölümle ilgili resimler konulmuştur.
Talep Tarihi: 
Çarşamba, 20 Aralık, 2017
Sisteme Giriş Tarihi: 
Pazar, 13 Aralık, 2020