İki Cihan Aresinde

Bitirildi
Eser Alt Başlığı : 
Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu
Yazar: 
Cemal Kafadar
metin
Türkçe
3 Ayrım
115,79 MB
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Osmanlı Tarihi
Tarih
Birleşik yayınevi
Ankara
2010
320 Sayfa
978-9944-722-93-3
Alındığı Kurum: 
GETEM
Konusu: 
İki Cihan Aresinde, küçücük bir uç beyliğinin, kendisini dünya Müslümanlarının lideri ve Doğu Roma İmparatorluğu’nun vârisi olarak gören, merkezileşmiş bir imparatorluk hâline dönüşmesinin izlerini takip ederek, Osmanlı İmparatorluğu’nun doğuşu meselesine yeni ve oldukça orijinal bir bakış açısı sunar. Cemal Kafadar, hem Orta Çağ hem de modern tarih yazıcılığını titiz bir şekilde analiz ederek, Anadolu ve Balkanlardaki iktidar mücadelesi içerisinde, etnik, kabilevi, dilbilimsel, dinsel ve siyasi ilişkilerin nasıl karıştığını ve yeniden düzenlendiğini gösterir. “Osmanlı’nın kökenleri meselesi hakkında son elli yılda yapılmış ilk büyük çalışma.” Cornell Fleischer, Chicago Üniversitesi. “Kafadar, Osmanlı İmparatorluğu’nun doğuşuna dair yorum ve çeşitli anlatıları ustaca sergiliyor… Ek olarak, sanatın durumu hakkındaki açıklamasını, yeni birincil kaynaklarla ve belli başlı kaynaklara getirdiği yepyeni yorumlarla tamamlıyor.”
Talep Tarihi: 
Cuma, 1 Temmuz, 2022
Sisteme Giriş Tarihi: 
Cuma, 1 Temmuz, 2022