Fih-i Ma Fih

Bitirildi
Yazar: 
Mevlana Celalettin Rumi
Çevirmeni: 
Meliha Ülker Ambarcıoğlu
insan sesi mp3
Türkçe
47 Ayrım
15:55:42
1750,10 MB
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Tasavvuf
Seslendiren: 
Sengül Budanur
ATAÇ
12. Baskı
İstanbul
2023
279 Sayfa
978-975-620-52-42
Alındığı Kurum: 
Dünya Göz Vakfı
Konusu: 
“Fîhi mâ-fîh”, büyük hakim, öz insan Mevlânâ Celâleddin’in sohbetlerinden meydana gelmiş bir kitaptır. Mevlânâ, kendisini ziyarete gelen yahut kimi zaman ziyaretine gittiği kişilerle konuşurken, sorularına cevap verirken, yeri geldikçe âyetleri tefsir, hadîsleri şerh ederken o mecliste bulunanlardan biri, belki de birkaçı, sözlerini zaptetmişler, herhalde sonradan bu zaptedilen parçalar karşılaştırılmış, belki de kendisine gösterilip düzeltilmiş, en sonunda da temize çekilmiş, böylece de bir kitap meydana gelmiştir. Kimi bölümlerinin, sonradan, hatırda kaldığı kadar zaptedilmiş olması da bir ihtimal olarak söylenebilir. Zâti Sûfîlerde bu, bir gelenektir.” Sözümüz burada bitti şimdilik; aziz okuyucu, kitabı aç, Mevlânâ’mızla baş-başa kal, soluk-soluğa konuş; artık o söylesin, biz sustuk.
Talep Tarihi: 
Pazartesi, 27 Kasım, 2023
Sisteme Giriş Tarihi: 
Perşembe, 28 Aralık, 2023