Yazara Gore Listeleme

 • H. C. Armstrong
  insan sesi mp3
  35 Ayrım
  695,33 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Feza Uğurman
  Armstrong ismindeki meşhur bir Türk düşmanının yazdığı kitapta, Atatürk'ün aleyhinde bazı kısımlar vardı ve bunun için de hükümet tarafından memlekete sokulması menedilmişti. Atatürk merak etti. Kitabı getirtti. Bir gece sofrada geç vakte kadar tercüme ettirerek okuttu, dinledi. Armstrong, Atatürk'ün herkesce malum içkisinden bahsediyor ve bunlara garazkarene mütalaalarını da ilave ediyordu. Fakat bunları sayıp dökerken de, memleketin herhangi bir felakeli veyahut memleketini ve milletini alakadar edecek herhangi mühim bir hadise zuhur etti mi, onun içkisini de eğlencesini de bir tarafa bırakıp pençesini hadiselerin üzerine atarak arslan gibi kükrediğini de belirtip yazmayı ihmal etmiyordu.
 • H. C. Armstrong
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  786,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  Abdurrahman Bin Suud'un hayatta tek bir amacı vardı. Ya kendisi ya da başaramazsa kendisinden sonra yerine geçecek oğulları, Büyük Suud Krallığı'nı yeniden kurmalı ve tüm Arapları bir halk haline getirmeliydi. Oğullarına bunun görevleri olduğunu öğretti: Allah'ın, gerçekleştirmek için onları seçtiği bir görev. Bu savaş demekti, sertlik demekti, kavga demekti, Oğullarını bunlar için hazırladı. İbn-i Suud'a tüfek ve kılıç kullanmayı, tek hamlede ata binmeyi, eyersiz ve üzengisiz dörtnala at sürmeyi öğretti. Yorgunluğa dayanıklı olması için onu uzun yolculuklara gönderdi. Rüzgarın yamaçlardan aşağıya buz gibi estiği kış sabahlarında bile, onu şafaktan iki saat önce uyandırdı. Gün ortasındaki kızgın yazgüneşinin altında, yakıcı kayaların ve kumların üzerinde yalın ayak yürüttü. Kuvvetini sınaması, diğer çocuklarla güreşmesi; yeme, içme ve uykusunu kısıtlaması için teşvik etti. Arabistan topraklarının Osmanlı İmparatorluğunun idaresinden çıkıp bağımsız bir krallık olması, Vehhabilik akımının doğuşu ve gelişmesiyle paralel olarak gerçekleşmiştir. İbn Suud'un yaşam öyküsü Suud ailesinin, dolayısıyla da Vehhabiliğin tarihini ve felsefesini ortaya koyması yönüyle son derece önemlidir. Sadece Suudi Arabistan'ın değil, bütün Orta Doğu'nun oluşumunu, günümüzdeki toplum yapısını ve siyasi işleyişini doğru değerlendirmek için okunması gereken bir eser.
 • H. C. Armstrong
  insan sesi mp3 - Türkçe
  30 Ayrım
  289 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Narin Alemdar
  Mustafa Kemal'in insani yönlerini ön plâna çıkaran ve oldukça sert bir üslûpla yazılmış olan kitabın uzunca bir süre Türkiye'ye sokulması yasaktı. Yasaklı kitap 1955'ten başlayarak birkaç kez Türkçe'ye çevrilmiştir. Türkçe basımlarının bazılarında Kemal Atatürk'ün Yaşamı alt başlığı kullanılmıştır. Kimi baskılarında kitabın bazı bölümleri sansürlenmiştir, sansürün gerekçesi de kitap kapaklarında belirtilmiştir.
 • H. C. Armstrong
  insan sesi mp3 - Türkçe
  35 Ayrım
  668 MB
  Eser Türü: Kitap
  "Armstrong ismindeki meşhur bir Türk düşmanının yazdığı kitapta, Atatürk'ün aleyhinde bazı kısımlar vardı ve bunun için de hükümet tarafından memlekete sokulması men edilmişti